การดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะเสื่อมของอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ =

Management of female urogenital atrophy /

บรรณาธิการ จิตติมา มโนนัย

Other Authors: จิตติมา มโนนัย,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
Subjects: นรีเวชวิทยา
อวัยวะสืบพันธุ์หญิง
ทางเดินปัสสาวะ
Female -- Urogenital -- Diseases
Genitalia, -- Female
Gynecology
Genital -- Diseases, -- Female
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WJ190 ก451 2557
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available