ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ =

Social research methodology /

สุมาลี ไชยศุภรากุล

Main Author: สุมาลี ไชยศุภรากุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มาตา, 2558
Subjects: สังคมศาสตร์ –– วิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: H62 ส842ร 2558
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 ส842ร 2558
Copy 1
Checked out Due: 2020-10-6 Recall This
Copy 2
Checked out Due: 2020-9-28 Recall This
Copy 3
Checked out Due: 2020-9-28 Recall This