การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญนานาชาติด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมสุโขทัย ประจำปี 2556 มรดกที่มีชีวิต : การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และชุมชนยั่งยืน (การเรียนรู้ การสื่อคุณค่า และการจัดการ) ณ จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 /

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

No Cover Image
Other Authors: การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญนานาชาติด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมสุโขทัย :, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2556
Subjects: การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน –– สุโขทัย
สุโขทัย –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

College of ASEAN, Stack

Call Number: G156.5.H47 ก471ก 2556
Copy 1
Available