การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ /

สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์

Main Author: สมชาย สุภัทรกุล
Other Authors: มนวิกา ผดุงสิทธิ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การบัญชีบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5655.T5 ส239ก 2559
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available