ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน /

สุเนตร ชุตินธรานนท์, บรรณาธิการ

Other Authors: สุเนตร ชุตินธรานนท์,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา . ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแม่โขงศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2560
Edition: ฉบับปรับปรุง
Subjects: ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– มาเลเซีย
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– เวียดนาม
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– กัมพูชา
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ลาว
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– พม่า
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS575.4 ท944 2560
Copy 4
Available
Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575.4 ท944 2560
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Humanities, Stack

Call Number: DS575.4 ท944 2560
Copy 6
Available