ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี.

Assorted Wisdom in Lanna Studies Volume 5 /

เล่ม 5 =

สนั่น ธรรมธิ

Main Author: สนั่น ธรรมธิ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนัก, 2559
Series: หนังสือชุดล้านนาคดี
Subjects: วัฒนธรรมไทย(ภาคเหนือ)
ไทย –– ความเป็นอยู่เเละประเพณี
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– ล้านนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!