สังคมเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่านสังคม :

รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /

วสันต์ ปัญญาแก้ว : บรรณาธิการ

Other Authors: วสันต์ ปัญญาแก้ว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 ส523 2557
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HN700.55.A8 ส523 2557
Copy 12
Available