ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว =

His Majesty's photographic portfolio /

พูน เกษจำรัส, คำบรรยายภาษาไทย ; ศิวะพร ทรรทรานนท์, คำบรรยายภาษาอังกฤษ

Other Authors: พูน เกษจำรัส, 2464-2540., ศิวะพร ทรรทรานนท์, ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธนาคารทิสโก้, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559. -- ภาพถ่าย
ภาพถ่าย
ศิลปะการถ่ายภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: TR147 ภ456 2559
Copy 1
Available