การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวการเรียนรู้แบบรอบรู้ สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ =

The development of curriulum enhanicg creative problem solving thinking with mastery learning for student teachers at Rajabhat University /

เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์

No Cover Image
Main Author: เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
Format: BOOKS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: การแก้ปัญหา
การเรียนรู้จากการคิด
ปริญญาเอก
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1060ก781ก 2560
Copy 2
Available

Education, Thesis

Call Number: LB1060 ก781ก 2560
Copy 2
Cataloging