การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันล้ำค่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 =

Development of learning activities by using authentic problem based learning to enhance critical thinking ability of the topic of valuables natural resources and environment for phathomsuksa 6 students /

วราพรรณ สุกมาก

No Cover Image
Main Author: วราพรรณ สุกมาก
Format: THESIS
Language: Thai
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.25 ว317ก 2560
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: LB1027.25 ว317ก 2560
Copy 2
Available