7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี :

พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา /

บรรณาธิการ : รวิช ตาแก้ว ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: รวิช ตาแก้ว, บรรณาธิการ, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระบรมราโชวาท
การศึกษา
พระบรมราโชวาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN6129.T5 จ689 2559
Copy 1
Available