ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 =

The effects of learning management emphasis in analytical thinking and reasoning to students' ability in mathematical problem soliving on the application unit for prathomsuksa 6 students /

จักรพันธ์ ชาญสมร

No Cover Image
Main Author: จักรพันธ์ ชาญสมร
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: การเรียนรู้จากการรู้คิด
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02381nam a2200229 4500
001 386889
003 Th-PLK-NU
008 170515s2560 th 000 0 tha d
050 4 |a LB1060  |b จ225ผ 2560 
100 0 |a จักรพันธ์ ชาญสมร 
245 1 0 |a ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 =  |b The effects of learning management emphasis in analytical thinking and reasoning to students' ability in mathematical problem soliving on the application unit for prathomsuksa 6 students /  |c จักรพันธ์ ชาญสมร 
246 3 1 |a The effects of learning management emphasis in analytical thinking and reasoning to students' ability in mathematical problem soliving on the application unit for prathomsuksa 6 students. 
300 |a 131 แผ่น  |c 2560. 
300 |a 131 แผ่น 
502 |a วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560. 
650 4 |a การเรียนรู้จากการรู้คิด 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2561/386/Jakkapan%20Chansamorn.pdf  |y ฉบับเต็ม (Full text)  |z ฉบับเต็ม (Full text) 
902 |a 170616 
945 |l edthe 
949 |a ลำแพน 
991 |a THESIS  |b 7  |c 2018-04-11 16:40:27  |d 2019-10-31 14:27:07  |e nul  |f n  |g 2019-01-03  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n    |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The effects of learning management emphasis in analytical thinking  
998 |b 0  |c    |d m  |e h  |f -