สาระสำคัญในการจัดการความปวด =

Essential knowledge in pain management /

สุปราณี นิรุตติศาสน์

Main Author: สุปราณี นิรุตติศาสน์
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Subjects: Pain -- Management
Chronic -- Disease
Pain
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WL704.6 ส824ส 2559
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This