พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนา /

อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์, รวบรวม

Other Authors: อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2545
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
ธรรมะ
พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ5500 พ343 2545
Copy 1
Available