โรคเบาหวานชนิดที่ 2 :ระบาดวิทยา การป้องกัน และ การสนับสนุนการจัดการตนเอง =

TYPE 2 DiABETES : Epidemiology. Prevention, and Self-management Support /

วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, บรรณาธิการ

Other Authors: วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2560
Subjects: Diabetes Mellitus, Type 2.
Rats, Inbred OLETF
Metabolic Syndrome X.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WK810 ร924 2560
Copy 2
Available
Copy 1
Available