อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบาย "อุตสาหกรรมสีเขียว" /

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ]

Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559
Subjects: การพัฒนาอุตสาหกรรม
การจัดการอุตสาหกรร -- แง่สิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.255 อ617 2559
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available