ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน :

1 ทศวรรษทรัพยากรชีวภาพในป่าชายเลน (พ.ศ. 2549-2558) /

คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559
Subjects: ความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่าชายเลน
นิเวศวิทยาป่าชายเลน –– ไทย
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QH541.5.M27 ค181 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available