ชาติพันธุ์ใต้อำนาจ :

เสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่ /

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, พิเชฐ สายพันธ์, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ บรรณาธิการ

Other Authors: นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, พิเชฐ สายพันธ์, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558
Series: เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 105.
Subjects: ชาติพันธุ์วิทยา
เสรีนิยมใหม่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: GN320 ช519 2558
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GN320 ช519 2558
Copy 1
Available