บ้านเมืองของเราลงแดง :

แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม /

เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน ; แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เกษียร เตชะพีระ

Main Author: แอนเดอร์สัน, เบเนดิกต์
Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เกษียร เตชะพีระ, Anderson, Benedict.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
Subjects: รัฐประหาร –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2519.
ไทย –– ภาวะสังคม
ไทย –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS575 อ945บ 2559
Copy 1
Available