การออกแบบชุดสวนถาดเครื่องปั้นดินเผาที่ระลึกสำหรับแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก =

Designing of pottery tray garden as souvenir for tourist attraction of Noenmaprang district, Phitsanulok /

ธนิต ฉัตรแก้ว

No Cover Image
Main Author: ธนิต ฉัตรแก้ว
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2559
Thesis Information: ศิลปนิพนธ์ (ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีการศึกษา 2559.
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)