วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง /

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2543
Subjects: นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย -- การประชุม
เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย -- การประชุม
ธุรกิจขนาดย่อม -- ไทย -- การประชุม
ธุรกิจขนาดกลาง -- ไทย -- การประชุม
นวัตกรรมทางการเกษตร -- ไทย -- การประชุม
นวัตกรรมทางการแพทย์ -- ไทย -- การประชุม
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย -- การประชุม
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- การประชุม
ลายมือชื่อ -- (กฎหมาย) -- ไทย -- การประชุม
เทคโนโลยีชีวภาพ -- ไทย -- การประชุม
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี -- ไทย -- การประชุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- การประชุม
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- ไทย -- การประชุม
นักวิทยาศาสตร์ -- ไทย -- อุปทานและอุปสงค์ -- การประชุม
การพัฒนากำลังคน -- ไทย -- การประชุม
การพัฒนาพลังงาน -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: HC445.Z9.T4 พ532ว 2543
Copy 1
Available