กรงเล็บมังกร : แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน =

Dragon claws : the power and role of Chinese armed force /

จุลชีพ ชินวรรโณ

Main Author: จุลชีพ ชินวรรโณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Subjects: ยุทโธปกรณ์
อาวุธ
การบริหารกองทัพ –– จีน
จีน –– กองทัพ –– การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Maneerat (4rd Fl.)

Call Number: UB101 จ658ก 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available