วัฒนธรรมสมดุล :

เพิ่มมูลค่าด้วยคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ /

ผู้เขียน ดวงพร คำนูณวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: ดวงพร คำนูณวัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
Subjects: วัฒนธรรมไทย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ –– แง่สังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS568 ว394 2560
Copy 1
Available