พระคุณอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต่อห้องสมุด /

รายนามผู้จัดทำ พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ ... [และคนอื่น ๆ]

Other Authors: พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิม์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
Subjects: ป๋วย อึ๊งภากรณ์, –– 2459-2542 –– ผลงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ –– ห้องสมุด
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z846.T5 พ323 2559
Copy 1
Available
Copy 2
Available