ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 7 :

"คนพันธุ์" เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม = Bharat studies forum VII : the ethnic groups in Himalayan range and their identities folkways /

บุญยงค์ เกศเทศ

Main Author: บุญยงค์ เกศเทศ
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ภารตะศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
Subjects: ชาติพันธุ์วิทยา –– อินเดีย
ชนกลุ่มน้อย –– อินเดีย
อินเดีย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
อินเดีย –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS423ป532ก 2559
Copy 1
Available