เคมีปริมาณวิเคราะห์ :

เทคนิคและการทดลอง /

พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์, สุชาดา จูอนุวัฒนกุล

Main Author: พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์
Other Authors: สุชาดา จูอนุวัฒนกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เคมีวิเคราะห์ –– เชิงปริมาณ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QD101.2 พ247ค 2560
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available