กระบวนทัศน์การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาคประชาชน /

ผู้เขียน ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ ; ประสานและรวบรวมข้อมูล วัชรพงศ์ พุ่มชื่น

Main Author: ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
Other Authors: วัชรพงศ์ พุ่มชื่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
Subjects: การควบคุมยาเสพติด -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยาเสพติด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV5840.T5 ฐ371ก 2560
Copy 1
Available