นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา /

รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ

Other Authors: รัตนพล ชื่นค้า,, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะมนุษยศาสตร์. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
Subjects: บทละครไทย รวมเรื่อง
วรรณกรรมพื้นบ้าน รวมเรื่อง
วรรณคดีไทย รวมเรื่อง
วรรณกรรมไทย รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4207 น454 2560
Copy 1
Available