ธุรกิจกติกาใหม่ =

Disrupting business /

อาณัติ ลีมัคเดช ; บรรณาธิการ

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : พาร์คพรอพ, 2560
Subjects: นวตกรรมทางธุรกิจ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ธุรกิจใหม่
เจ้าของกิจการ
การจัดการอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรใ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD45 ธ716 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available