รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 2557-2559 /

บรรณาธิการ สุริยะ วงศ์คงคาเทพ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: สุริยะ วงศ์คงคาเทพ, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2559
Subjects: การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย
การแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB50.JT3 ร451 2559
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: R729.5.R87 .ร26 2557-59 C.1
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: R729.5.R87 ร451 2559
Copy 1
Available