การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต =

Nursing practicum in critically ill adult patient /

บรรณาธิการ, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สายวิชาพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.
Subjects: Critical Care.
Critical Illness –– nursing.
Intensive Care.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WY154 ก469 2556
Copy 1
Available