100 ปี พระผู้เจริญพร้อม :

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก /

[กองบรรณาธิการ พระอธิการดุษฎี เขมงฺกโร]

Other Authors: พระอธิการดุษฎี เขมงฺกโร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, 2556
Subjects: ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สมเด็จพระ, –– 2456-2556 –– พระราชประวัติ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สมเด็จพระ, –– 2456-2556 –– คำสั่งสอน
สมเด็จพระสังฆราช –– ชีวประวัติ
สงฆ์ –– ไทย –– ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ946 ร192 2556
Copy 1
Available