การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝังกลบขยะมูลฝอย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ /

ธีรวัฒน์ ทะสุวร, วีรวัฒน์ โปร่งใจ

No Cover Image
Main Author: ธีรวัฒน์ ทะสุวร
Other Authors: วีรวัฒน์ โปร่งใจ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: ภาคนิพนธ์ (วท.บ. (ภูมิศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: การฝังกลบขยะ
การกำจัดขยะ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: ปร. ธ647ก 2558
Copy 1
Available