การทดลองใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการควบคุมงานก่อสร้าง เปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้างที่ใช้และไม่ใช้แอพพลิเคชั่น =

This research is about using the mobile phone's applications to hesults between using and without using mobile phone's applications on construction /

ปรีชา คำยะอุ่น

No Cover Image
Main Author: ปรีชา คำยะอุ่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (วศ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: การก่อสร้าง -- การจัดการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: TH438 ป467ก 2558
Copy 1
Available