การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร =

The carbon dioxide emissions assessment from electricity consumption in the office of faculty of agriculture Natural resources and Environment /

หทัยรัตน์ ปาลาศ

No Cover Image
Main Author: หทัยรัตน์ ปาลาศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: พลังงานไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: ปร. ห136ก 2558
Copy 1
Available