กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม :

บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตรกร /

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์...[และคนอื่นๆ]

Main Author: ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Subjects: นโยบายเศรษฐกิจ
ความเสมอภาค
การกระจายรายได้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 200 หน้า
ISBN: 9789744499400