กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม :

บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตรกร /

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์...[และคนอื่นๆ]

Main Author: ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Subjects: นโยบายเศรษฐกิจ
ความเสมอภาค
การกระจายรายได้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC79.I5 ธ151ก 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available