ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น :

สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป /

ประจักษ์ ก้องกีรติ

Main Author: ประจักษ์ ก้องกีรติ
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Series: ชุดวิจัย "การสังเคราะห์ข้อเสนอ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย"
Subjects: การเลือกตั้งท้องถิ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 64 หน้า
ISBN: 9789744499141