ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น :

สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป /

ประจักษ์ ก้องกีรติ

Main Author: ประจักษ์ ก้องกีรติ
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Series: ชุดวิจัย "การสังเคราะห์ข้อเสนอ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย"
Subjects: การเลือกตั้งท้องถิ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JF1001 ป222ร 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available