รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ /

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Other Authors: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560
Subjects: กฎหมายการศึกษา
การบริหารการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!