"กัวเชียะ" นาฏยลักษณ์ชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ =

Kuo Xia-Li Saw hill tribe's traditional dance in Petchdam village, Khao Kho, Petchabun /

อารยา สอนบุตรนาค

No Cover Image
Main Author: อารยา สอนบุตรนาค
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: นาฏศิลป์
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!