การเปรียบเทียบความเข้าใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนแบบปกติและการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) =

A comparative study of english reading comprehension of Mathayom 5 students between those taught by conventional method and those taught by student teams achievement divisions (STAD) /

จุฑามาศ ไชยภักดี

No Cover Image
Main Author: จุฑามาศ ไชยภักดี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Subjects: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็มFulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1130.T5 จ628ก 2558
Copy 1
Available