สมรรถนะผู้นำองค์กรทางธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง =

Business leadership competencies in relation to the Philosophy of sufficiency economy /

อัครพล วีรวงศ์

No Cover Image
Main Author: อัครพล วีรวงศ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: ภาวะผู้นำ
การบริหารธุรกิจ
นักบริหาร
เศรษฐกิจพอเพียง
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 314 แผ่น : ภาพประกอบ