การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบเมตาคอกนิชันและการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย =

The development of an instructional model based on metacognitive reading strategies with scaffolding to enhance analytical reading ability for upper secondary students /

สมเจตน์ พันธ์พรม

No Cover Image
Main Author: สมเจตน์ พันธ์พรม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: การอ่าน การทดสอบความสามารถ
เมตาคอกนิชัน การอ่าน
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1050.46 ส236ก 2560
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: LB1050.46 ส236ก 2560
Copy 1
Available