นนทบุรีศรีมหานคร =

Nonthaburi, Stories of a City /

พิศาล บุญผูก

Main Author: พิศาล บุญผูก
Other Authors: วรนุช สุนทรวินิต,, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
Subjects: นนทบุรี –– ประวัติศาสตร์
นนทบุรี –– ความเป็นอยุ่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.N65 พ757น 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available