การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและการกระจายตัวของสารอาทราซีนในดินแปลงข้าวโพดและแปลงยางพารา =

Comprarison of fate and transport of atrazine from corn and rubber plantation soils /

วงศธร ศิลปธร

No Cover Image
Main Author: วงศธร ศิลปธร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: สารอาทราซีน –– การย่อยสลายด้วยแสง
การดูดซับ
จุลินทรีย์ –– การเน่าเปื่อย
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QH545.P4 ว119ก 2560
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: QH545.P4ว119ก 2560
Copy 1
Available