การประเมินการนำแผนผังการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดมาใช้ในร้านยา :

กรณีศึกษาร้านยาเดี่ยวในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร =

อรอุมา โชคเจริญรัตน์

No Cover Image
Main Author: อรอุมา โชคเจริญรัตน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.(เภสัชกรรมชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: การประเมิน การใช้ยา
ยาเม็ดคุมกำเนิด การใช้ยา
ปริญญาโท
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

Pharmacy, Thesis

Call Number: W4 อ384ก 2560
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RG137.5 อ384ก 2560
Copy 1
Available