เสด็จประพาสต้น :

สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

No Cover Image
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น, 2552
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 พระราชกรณียกิจ
สารคดี
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5, 2411-2453
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ส893 2552
Copy 1
Available