การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยวิธีสอนแบบปกติและการสอนแบบ STAD =

A comparative study of Japanese-Thai translating ability of chiangmai Rajabhat University 4th Year Japanese major students taught by conventional teaching method and cooperative learning stad method /

ศศิธี ศรีรัตน์

No Cover Image
Main Author: ศศิธร ศรีรัตน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ภาษาญี่ปุ่น –– การแปล
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL650 ศ291ก 2560
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PL650 ศ291ก 2560
Copy 2
Available