รายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 /

โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.)

Other Authors: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2560
Subjects: หมู่บ้าน -- ไทย
การพัฒนาชนบท -- ไทย
ไทย -- ภาวะชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9R8 ร451 2560
Copy 1
Available